SOUSTŘEDĚNÍ: 10. – 15.8.2019

logo_downloadI toto léto se uskuteční tradiční předsezónní soustředění našeho oddílu na Nivnické riviéře a to v termínu od 10. – 15.8.2019….

Více v článku….

Souhrnné Informace o soustředění ZDE, přihláška na soustředění ZDE (xlsx)  
Více o loňském (léto 2018) soustředění zde,  loňská fotogalerie zde.


Vážení rodiče, mladí házenkáři,
v termínu od 10. 8. – 15. 8. 2019 bude probíhat letní soustředění oddílu házené. Soustředění tvoří nedílnou součást letní sportovní přípravy! I v tomto roce jsme zvolili Nivnici. Webové stránky místa konání soustředění jsou www.nivnicka-riviera.cz.


Ubytování účastníků je zajištěno v rekreačních chatkách areálu, popř. v pokojích hotelu na místě samém. Strava je zajištěna plnou penzí, včetně pitného režimu, sociální zařízení a sprchy jsou k dispozici ve všech chatkách. K dispozici házenkářské hřiště, atletický stadión, beach hřiště, bazén a další.


Závaznou přihlášku spolu se zálohou 1 000 Kč je nutno odevzdat současnému trenérovi do 10. 5. 2019. Záloha je nevratná (o její vrácení je možno požádat v případě, že hráč se nebude moci soustředění zúčastnit kvůli nemoci nebo zranění – lékařské potvrzení). Zbývající částku za účast na soustředění je nutno uhradit do 14. 6. 2019.


Cena soustředění je 2 700 Kč. Tato částka je pro účastníky soustředění maximální a v případě úspěšného získání případných dalších finančních prostředků, se cena soustředění bude úměrně snižovat a budeme Vás informovat.


Přihlášky, zálohu a později doplatek ceny/při hotovostní platbě/ odevzdávejte prosím trenérům Vašich dětí.
Upřesňující organizační pokyny (odjezd, příjezd atd.) budou přihlášeným dětem písemně předány v průběhu června. Případné doplňující dotazy Vám rádi doplní trenéři.

PLATBA ZÁLOHY BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM:
V případě, že chcete zaplatit zálohu a později i celé soustředění (po upřesnění konečné ceny) bezhotovostně na účet, je možno tak učinit, ale je nutno na přihlášce zaškrtnout tuto možnost a uhradit zálohu současně s odevzdáním přihlášky.
Číslo účtu: 2047030193/0800
Variabilní symbol: rodné číslo hráče bez lomítka (čísla začínající 0 pište bez 0)
Specifický symbol: Přípravka a mini: 220002/ mladší žáci: 330002/ starší žáci: 440002/ dorostenci: 550002

 

Comments are closed.