PŘIHLÁŠKA
  DOBIÁŠ CUP - ROŽNOV 2023

  Všechny údaje uvedené v přihlášce jsou pro klub závazným podkladem pro účast na turnaji. Zasláním přihlášky se klub zavazuje dodržovat epidemiologická opatření, platná v době konání turnaje. Pokud se družstvo z turnaje odhlásí 15 dnů před jeho zahájením, propadne ve prospěch pořadatele vklad, který má být uhrazen týden po přijetí do turnaje. Přihlášky budou zpracovány v došlém pořadí a pořadatel si vyhrazuje právo výběru, v případě naplnění kapacity turnaje.

  Přihláška je platná pouze při vyplnění všech polí (mimo pole jiné přání)

  Zaškrtněte kategorii:

  Název klubu

  Adresa klubu

  KONTAKTNÍ OSOBA DRUŽSTVA

  Jméno

  (vyplňte pouze číslo, nepoužívejte "+" před číslem)

  Telefon

  E-mail

  INFORMACE O DRUŽSTVU

  Příjezd - den, hodina

  Počet dětí

  Počet dospělých

  UBYTOVÁNÍ (zašrktni):

  STRAVA (v případě, že danou stravu nepožadujete, vyplňte v políčku 0)

  Balíček A (sobota: snídaně, oběd, večeře; neděle: snídaně, oběd) - počet osob:

  Balíček B (sobota: oběd, večeře; neděle: snídaně, oběd) - počet osob:

  Týden před turnajem a v době konání turnaje je možno stornovat stravu pouze 2 osob z nahlášeného počtu. Za každou další osobu bude pořadatel účtovat 50 % ceny.

  Váš Variabilní symbol
  pro kluby z ČR povinný údaj:
  mladší žáci "11 + evidenční číslo klubu (např. 11514)"
  starší žáci "22 + evidenční číslo klubu (např. 22514)"
  zahraniční družstva si zvolí svůj variabilní symbol

  Jiné přání (nepovinné)

  Vyplnil

  Datum

  Kopie přihlášky Vám bude zaslána e-mail uvedený u kontaktní osoby - zkontrolujte si SPAMY.