Soustředění 2019 Nivnická Riviéra

Soustředění roku 2019 je za námi. Již po 9té se přechodným bydlištěm pro 30 házenkářů a jejich trenéry stala Nivnická Riviéra. Od 10.8. – 15.8., kde kluci a Julča nabírali sílu, rychlost, koordinaci a užívali si sluníčka, písku, vody a nechyběl ani závěrečný táborák.

Fotogalerie ze soustředění ZDE.


Tradiční odjezd na soustředění, které již po 9té proběhlo v areálu koupaliště v Nivnici byl v sobotu ráno od kina.

Po příjezdu do kempu se účastníci rozdělili do svých dočasných domovů, ať už to byly chatky, apartmány u bazénu nebo hotel. Po obědě již následovaly první tréninkové jednotky.
Sportoviště se nemění a tak i letos nabírali naši sportovci kondici hlavně v přírodě. Ideální k tomu byly louky kolem kempu, single track, kde se dobře běhá. Atletické hřiště i s házenkářským hřištěm sloužilo hlavně k zopáknutí základů běhů, skoků, hodu, zahrání si házené či fotbálku. Tradiční klání na beach hřišti byla k vidění i letos a to jak v házené, tak v různých přehazovaných. A o takovém tréninku v písku by Vám mohli vyprávět všichni účastníci :).

Nedaleká rozhledna již taky patří k tradičním tréninkovým místům, kde se po vyběhnutí dobře cvičí :). Závěr soustředění patřil i letos opékání špekáčků a posezení u táboráku.

A kdo se letos soustředil? Celkem 29 házenkářů a 1 házenkářka Julča. O ty nejmladší (mladší žáci) se staral trenér Květoš Komárek a jelikož letos byli v menším počtu, přidávali se často na tréninky se staršími žáky. Těch bylo letos 9 a jejich tréninky vedl Martin Hacura s Katkou Všetičkovou. Nejpočetnější kategorií byli letos mladší a starší dorostenci, kterých bylo 17 a trénovali pod vedením Jardy Malíka, Richarda Turzy, Michaely Skalkové a na pár tréninků přijel i Pepa Malina. Trenérské týmy doplňovala ještě Sylva Malíková, která se starala o fotodokumentaci sosutředění a když bylo potřeba poskytla i zdravotní pomoc.

Comments are closed.